Cementerios Famosos Del Mundo

select id_elemento, tipo, MATCH (titulo, keywords) AGAINST ( 'cementerios famosos mundo') AS Score FROM indices WHERE MATCH (titulo, keywords) AGAINST ( 'cementerios famosos mundo') AND (tipo='articulo' or tipo='subcateg' or tipo='foto') and keywords like '%cementerios%' and keywords like '%famosos%' and keywords like '%%' and keywords like '%mundo%' ORDER BY Score DESC LIMIT 0, 6

    No hemos encontrado cementerios famosos del mundo en nuestra base de datos, intente realizar la búsqueda en Google: